top of page
image4.png

Interaccións

Recomendacións

mapa de riscos

Advertencia: O mapa non é información oficial dos Servizos de Salvamento ou tráfico marítimo, é simplemente unha recomendación feita pola GTOA e baseada na información recibida dos navegantes e dos servizos de salvamento das interaccións. Consideramos que é válido durante 24 horas con seguridade ou ata novo aviso.

En presenza de orcas

 • Se é posible e as condicións do mar  e localización, ralentizar, parar o motor, (baixa as velas), desactivar o piloto automático e deixa o leme libre
   

 • Póñase en contacto co 112 ou canle de radio 16 ou o oficial de zona (Tarifa 10; Tánxer 69; Fisterra 16).
   

 • Tira as mans do roda do Leme e non o toques. Afástate de calquera parte do barco que poida cair ou virar.
   

 • Se é posible apagua a sonda e manten prendido VHF e elementos de posición.
   

 • Se tes teléfono con cámara, ou outro dispositivorexistra aos animais, especialmente ás súas aletas dorsais, para identificalos.

 • Cando despois dun tempo que non sintas presión no leme e os animais afastáronse, comproba que xira e funciona.
   

 • Si  aprecias avaría que impida a navegación, solicitar remolque.
   

 • Permite que se traslade o teu contacto a especialistas en cetáceos para avaliar o teu caso.
   

 • Información básica  a transferir ás autoridades: Nome do barco - Día e hora - Contacto (teléfono/correo electrónico) - Posición (GPS/aproximado).

Recomendaciones en:

Portugal: acceso aquí

España: acceso aquí

Teña en conta que...

Con que confunden o leme?

As candorcas non confunden o leme con nada, saben o que é, como se move e que efecto ten ao tocalo. A velocidade do barco e a resistencia do leme fan que estas persistan na acción. Parar o movemento, parar o motor e soltar o leme, deixándoo libre, fai que baixen o seu interese, cesando a interacción, na maioría dos casos.

Con que tipo de barcos interactúan máis?
Na actualidade, os  tipo de barcos cos que máis interactúan, son  veleiros monocasco de menos de 15 metros de eslora, cun leme de pa, aínda que probablemente sexa o tipo de leme máis común.


Todas as interaccións provocan danos no barco?

Só o 50% dos barcos cos que interactúas sofren algún tipo de dano, xeralmente no teleme que é onde se concentran as candorcas a maior parte do tempo. Dentro das embarcacións que seguiron o protocolo en 2021, o 53% das embarcacións que non sufriron ningún dano na embarcación seguiran o protocolo de seguridade.


Que podemos facer cando temos unha interacción?

Tenta soltar a rda do leme e deixalo libre, xa que ao golpear o leme baixo a auga pode provocar que a roda se descontrole de súpeto, e está demostrado que os animais tenden a golpear o leme con máis forza xa que senten máis presión sobre el e os danos aos barcos tenden a ser máis grandes.

 

As candorcas poden ser estimuladas por accións humanas para interactuar co barco, así que intenta manterte fóra da súa vista e non berres, intentes golpealas, tocalas ou tiralles cousas.


Prodúcense as interaccións en todo momento do día ou da noite?
As interaccións rexistráronse tanto durante o día como pola noite, aínda que máis interaccións concéntranse na metade do día.

Importa a velocidade?

A velocidade media das embarcacións coas que interactúan rolda os 6 nós, que tamén se corresponde coa velocidade media deste tipo de embarcacións (veleiros de menos de 15 metros), aínda que unha embarcación foi interaccionada parada, e mesmo en un barco que viaxaba a 25 nós.​ Mais, sabemos que se o barco non para ou acelera puede ser roto antes.

Importa a cor do casco?
Non, informouse que interactúan con todo tipo de cores.


¿Importa se estás navegando a vela ou a motor? Mesmo se usas equipos electrónicos?
Tampouco, polo momento non hai un patrón definido, respecto a barcos que navegan a vela ou a motor, ou ambos. Aínda que sabemos que o ruido do motor é unha motivacción. Interactúan tamén con barcos con dispositivos accionados, como as ecosondas, ou desactivadas.

As candorcas atacan aos humanos?
Non se coñecen ataques intencionados directos contra humanos. En 2020, en Galicia producíronse avistamentos en praias entre surfistas sen incidentes nin interaccións pola súa parte. Estas candorcas non comen lobos mariños nin nada que confunda aos humanos con alimento.


Houbo algunha agresión cara ás candorcas? 
Houbo ataques intencionados ou non intencionados a candorcas no pasado, principalmente cando houbo conflitos de intereses entre candorcas e humanos, normalmente cando as candorcas colleron presas das artes de pesca. Observáronse varias feridas nun individuo en particular que estivo interactuando con veleiros, pero neste momento non estamos seguros da orixe destas feridas. 


En que solucións inmediatas pódense ofrecer ás persoas que teñen interaccións?
Non hai solucións, esta é unha situación nova para todos, incluídas as candorcas, coa que todos nos enfrontamos por primeira vez. Os barcos deberán seguir as recomendacións das autoridades marítimas de cada zona e en todo momento. Non hai protocolos infalibles.


Por que as interaccións se etiquetan como ataques, se se sabe con certeza que non é unha actividade agresiva?
Non hai evidencia de intención agresiva no seu comportamento. Non se pode acusar ás candorcas de vivir no seu propio entorno, onde nós somos os intrusos.


Que medidas de mitigación se tomaron contra estas interaccións?
Durante 2020, prohibiuse a navegación de barcos menos de 15 metros nas augas de Galicia, onde se concentraron a maior parte das interaccións, e no 2021 fíxose o mesmo nas augas do Estrecho de Gibraltar. En Portugal, dado que a maioría das interaccións foron con pequenas embarcacións pneumáticas, que son as típicas embarcacións utilizadas para a observación de cetáceos, especialmente no Algarve, o ICNF recomendou evitar achegarse ás candorcas. Tamén se deron alertas por radio a través das canles oficiais da presenza de candorcas nas zonas de interacción. En caso de interacción, deseñouse un protocolo de seguridade.

bottom of page