top of page
image4.png

Interaccións

Regulamento

Regras de cetáceos e embarcacións

descargar (1).png

Se navegas co teu barco en augas españolas, tes a sorte de ver un grupo de cetáceos e queres achegarte, tes que facelo suavemente, a unha velocidade máxima de 4 nós, por detrás e cun ángulo de 30º. Durante a observación deberase manter unha traxectoria paralela, sen cambios bruscos de velocidade ou dirección, normas definidas polo Real decreto 1727/2007.

 

Este real decreto define o concepto de espazo móbil para a protección dos cetáceos, que é o perímetro dun cilindro imaxinario que comprende espazos mariños e aéreos cun radio de 500 metros, cunha altura de 500 metros no espazo aéreo e unha profundidade de 500 metros. 60 metros no espazo mariño, arredor do cetáceo ou grupo de cetáceos. Dentro deste espazo non se poderá realizar ningunha actividade que poida matar, danar ou molestar aos animais. En concreto, está prohibido:

- Contacto físico de barcos ou persoas con animais.

- Bañarse cos animais.
- Tirar alimentos, bebidas, lixo ou calquera outra substancia sólida ou líquida que poida prexudicalos.
- Evitar que se movan libremente.
- Separar o grupo de animais.
- Producir ruídos e sons fortes e estridentes para achegarse ou afastarse.

Captura de pantalla 2021-04-16 094547.png
descargar.png

Cómpre sinalar que os cetáceos están protexidos en Portugal desde 1981 (Decreto-Lei no 263/81) e por diversos acordos internacionais. É importante prestar atención aos seguintes aspectos para previr/evitar situacións perturbadoras, xa que todos contribuímos á conservación destas especies:


1. Os barcos de observación deberán manter distancias de seguridade cos animais mentres os observan, por exemplo, está prohibido que máis de tres plataformas permanezan nun radio de 100 m arredor do cetáceo ou grupo de cetáceos máis próximo (para máis información ver Decreto-Lei). n.o 9/2006, do 6 de xaneiro).


2. Como as embarcacións anteriores, as embarcacións de recreo deberán ter coidado cando naveguen con cetáceos ou tartarugas nas inmediacións, para evitar atropelos ou lesións dos mesmos, evitando a aproximación ou persecución de animais e respectando as distancias a que se refire o citado decreto.

Captura de pantalla 2021-04-15 222701.png
bottom of page